Privacy- en cookiebeleid

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Michigan Scientific Corporation (“MSC”, “wij”, “ons”, “onze”). MSC is opgericht in de Verenigde Staten van Amerika. Deze verklaring beschrijft hoe wij persoonsgegevens verwerken en cookies gebruiken wanneer u www.michsci.com (de “Website”) bezoekt en gebruikt.

Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken

MSC kan u vragen om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken wanneer u:
 • een bestand downloaden van onze Website;
 • een dienst aanvragen bij MSC;
 • aanmelden voor commerciële communicatie; of
 • een contactverzoek indienen
MSC kan persoonsgegevens gebruiken om:
 • contractuele verplichtingen nakomen of precontractuele maatregelen nemen;
 • u een gevraagde dienst verlenen;
 • op uw verzoek contact met u opnemen;
 • (direct) marketingactiviteiten te ontplooien;
 • deelnemen aan gepersonaliseerde communicatie en advertenties (met uw toestemming); en
 • het gebruik van de Website te verbeteren en te analyseren.
Waar wettelijk vereist, zullen wij uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken. In andere gevallen is het MSC wettelijk toegestaan ​​om uw persoonsgegevens te verwerken als het volgende noodzakelijk is:
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek precontractuele maatregelen te nemen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan MSC is onderworpen; of
 • ten behoeve van de legitieme belangen die door MSC of door een derde partij worden nagestreefd.

Uw Rechten

U heeft het wettelijke recht om:
 • inzage vragen in uw persoonsgegevens;
 • de rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens vragen;
 • een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken;
 • een verzoek om gegevensoverdraagbaarheid indienen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer MSC uw persoonsgegevens verwerkt voor marketinggerelateerde profilering;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken; en
 • een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit,

Dataretentie 

MSC bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig of toegestaan ​​is onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bij het bepalen van de relevante bewaartermijnen houden wij rekening met het volgende:  
 • wettelijke verplichting(en) onder toepasselijk recht om gegevens te bewaren;
 • verjaringstermijn onder de toepasselijke wetgeving(en);
 • (potentiële) geschillen; en
 • richtlijnen uitgegeven door relevante gegevensbeschermingsautoriteiten.

Derden

Zonder afbreuk te doen aan het gebruik door MSC van benodigdheden van derden en leveranciers die optreden als gegevensverwerkers, kan MSC uw gegevens bekendmaken aan de volgende derden, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving;

 • de MSC-distributeur en officiële wederverkopers in uw gebied;
 • partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst tussen MSC en u of uw bedrijf;
 • gelieerde entiteiten van MSC;
 • externe adviseurs van MSC;
 • (potentiële) investeerders of partijen die geïnteresseerd zijn in het overnemen van (een deel van) de onderneming van MSC; en
 • andere derden aan wie MSC op grond van toepasselijk recht of op bevel van een rechtbank of andere bevoegde autoriteit verplicht of gerechtigd is de gegevens bekend te maken.

Overdracht buiten EER

Om technische en organisatorische redenen kan het nodig zijn dat persoonsgegevens worden overgedragen naar servers in de VS of naar servers in andere landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Als MSC persoonsgegevens doorgeeft aan een land buiten de EER dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, zal MSC ervoor zorgen dat de toepasselijke wetgeving wordt nageleefd door wettelijk aanvaarde waarborgen te implementeren.

Cookies en vergelijkbare technieken

Om ervoor te zorgen dat de Website gebruiksvriendelijk is en om deel te nemen aan advertentieactiviteiten, gebruiken we cookies en vergelijkbare technieken.

Waarom we cookies gebruiken:
 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u de Website gebruikt. Functionele en technische cookies zijn nodig om u in staat te stellen de Website te gebruiken en om de effectiviteit en kwaliteit van onze Website te meten en te verbeteren.
 • Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring van de Website te analyseren en te optimaliseren. Met uw toestemming kunnen we cookies ook gebruiken om aanbevelingen en advertenties te tonen die zijn afgestemd op uw interesses en om marketingcampagnes voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen.

Hieronder vindt u de cookies en vergelijkbare technieken die op de Website worden gebruikt.

    Google Analytics

MSC maakt gebruik van Google Analytics om bezoekersgedrag op de Website te analyseren door middel van geanonimiseerde gegevens.

    Browser instellingen

Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, kunt u uw browser- of apparaatinstellingen aanpassen. Afhankelijk van uw browser kunt u uw instellingen aanpassen om bepaalde soorten cookies te blokkeren. Als u alle cookies weigert, werken sommige functies van onze Website mogelijk niet zoals bedoeld. Controleer de relevante link(s) hieronder voor meer informatie over hoe uw browserinstelling kan worden aangepast en hoe het gebruik van cookies kan worden beheerd: